مؤسسه آب دانشگاه تهران در فصل زمستان اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی مینمایدمؤسسه آب دانشگاه تهران در فصل زمستان اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی زیر می‌نماید:

کارگاه آموزش کاربردی نرم‌افزار MIKE 21

در روزهای پنجشنبه و جمعه،  27 و 28 آذر‌ماه 1399

برای کسب اطلاعات تکمیلی و پیش‌ثبت‌نام به این لینک مراجعه فرمائید.