پنجمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران

پنجمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران

16 الی 18 دی ماه 1399

مکان:دانشگاه هنر اسلامی تبریز، با همکاری دانشگاه مازندران، دانشگاه شیراز و دانشگاه یاسوج

www.5icsda.ir