هفتمين كنفرانس جامع مديريت و مهندسي سيلاب


هفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب

با رویکرد درس آموخته های سیلاب های فروردین 1398

 14 تا 15 مرداد 1398


مهلت ارسال مقالات کامل: 20 تیر 1398لطفا جهت ثبت نام و ارسال مقاله به وبسایت کنفرانس مراجعه فرمایید:

www.ifmc.ir