اولين كنفرانس بین المللی تحقيقات بنيادين در علوم كشاورزي و زيست محيطيفراخوان مقاله و اطلاع رسانی
اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی


محل برگزاری: دانشگاه شهید بهشتی
23 خرداد 1398
تمدید مهلت ارسال مقالات کامل: 13 خرداد 1398

لطفا جهت ثبت نام و ارسال مقاله به وبسایت کنفرانس مراجعه فرمایید:
www.iscaqri.ir