همایش ملی امام خمینی و تمدن نوین اسلامی- ایرانی با تاکید بر سرمایه اجتماعی
علاقمندان جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه فرمایند
https://conf.umz.ac.ir/imamkhomeini