قابل توجه دانشجویان دانشگاه آبان هراز در کلیه مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشدقابل توجه دانشجویان دانشگاه آبان هراز در کلیه مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد
انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97
 
شروع  انتخاب واحد   از 6 تا 11 بهمن

شهریه علی الحساب برای ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی      98- 97
دانشجویان کاردانی و کارشناسی             1300000 تومان
دانشجویان کارشناسی ارشد            1800000 تومان