دريافت مقالات پذيرفته شده


فهرست اسامي مقالات پذيرفته شده  به صورت ارائه شفاهي


فهرست نهايي مقالات پذيرفته شده


محل برگزاري همايش:

افتتاحيه
5 شنبه 20 شهريور 1393، راس ساعت 9 صبح، سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي آمل

آدرس: آمل- خيابان شهيدبهشتي(چاكسر)، انديشه 49، سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي


نقشه راهنماي محل برگزاري همايش

وعده ناهار و پذيرايي: رستوران شهرما

ارائه مقالات شفاهي و كارگاهها: دانشگاه هرازكميته هاي علمي و اجرائي


تاريخ‌هاي مهم

فرمت مقاله

ارسال مقاله

پوستر همايش

ثبت‌نام و هزينه ها

برگزاركنندگان و مشاركت كنندگان

كارگاههاي آموزشي، پژوهشي و صنعتي

اعلام مقالات پذيرفته شده