برنامه پيشنهادي رشته مهندسي تكنولوژي الكترونيك

گروه مهندسي تكنولوژي برق در سال 1386 با جذب دانشجو در گرايش الكترونيك مقطع كارشناسي ناپيوسته در دانشكده فني تاسيس شد. اين گروه در مقطع كارشناسي ناپيوسته در دو رشته مهندسي تكنولوژي سخت افزار كامپيوتر در سال 1388 و مهندسي تكنولوژي برق- قدرت و كارشناسي پيوسته مهندسي برق به ترتيب در سالهاي 1390 و 1392 به فعاليت خود ادامه داد. امكانات آزمايشگاههاي اين گروه آزمايشگاه مدار و اندازه گيري الكتريكي، آزمايشگاه الكترونيك، آزمايشگاه مدار مخابراتي، آزمايشگاه ماشين هاي الكتريكي ، آزمايشگاه تكنيك پالس، آزمايشگاه ميكروپروسسور مي باشد. اين گروه با تكيه بر تجربه اعضاي هيات علمي مجرب و تواناي خود در زمينه هاي تخصصي برق الكترونيك و قدرت در راستاي اهداف علمي، پژوهشي و آموزشي كشور به تربيت نيروهاي متخصص و كارامد در كشور و انجام تحقيقات قابل بحث و ارائه در دنيا گام بر مي دارد.
با گسترش روزافزون دانش و نياز به ايجاد زمينه هاي تخصصي هر كدام از گرايش هاي بالا خود داراي شاخصه هاي مختلف و بسيار متنوع از نظر پژوهشي و صنعتي شده اند. در اين مورد مي توان به شاخه هاي طراحي ماشين هاي الكتريكي، سيستم هاي انتقال و الكترونيك صنعتي در گرايش قدرت، فيزيك الكترونيك، طراحي مدارات آنالوگ و ديجيتال، معماري كامپيوتر، مدارات RF در گرايش الكترونيك، طراحي شبكه و سيستم هاي مخابراتي ، پرديس سيگنال، ادوات مايكروويوي اشاره داشت. يكي از انجمن هاي قديمي در دنيا انجمن مهندسين برق آمريكا (IEEE) و در داخل كشور انجمن مهندسين برق ايران است. كه سالانه كنفرانس بين المللي با عنوان كنفرانس مهندسي برق ايران در يكي از دانشگاههاي كشور برگزار مي شود. با اين گستردگي مي توان گفت كه مهندسي برق در صنعت و زندگي انسان داراي نقش كليدي است.