مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی

مدیریت روابط دانشگاهی و همکاری‌های علمی بین‌المللی موسسه در راستای اهداف بلند مدت و به‌ منظور ارتقاء سطح كمی و كیفی و جهانی نمودن ارتباطات دانشگاهی، تبادل اطلاعات با كشورهای مختلف جهان و مراكز تحقیقاتی معتبر دیگر در داخل و خارج از كشور داشته است. به‌منظور فراهم نمودن تمهیدات لازم به‌منظور بهره‌‏گیری بهتر از امکانات، ظرفیت‏ها و توانایی‏‌های بالقوه جهت رفع نیازهای سازمان‏‌های دولتی و خصوصی و همچنین رفع نیازهای جامعه، انعقاد تفاهم‏‌نامه با دانشگاه‌ها، سازمان‌های اجرایی و مؤسسات صنعتی کشور و اجرای طرح‏های پژوهشی مورد نیاز آنها، در دستور کار قرار گرفته است.
 
اهم اهداف این مدیریت برای انعقاد تفاهم‌نامه عبارتند از:
ارتقاء و گسترش توافق‌نامه‌های بین‌المللی میان این موسسه و سایر دانشگاه‌ها.
ایجاد زمینه برای فعالیت‌های كلی و پروژه‌های تحقیقاتی.
ایجاد كارگاه‌های آموزشی و ایراد سخنرانی‌های علمی.
بسط و توسعه علایق دوجانبه فی‌مابین این دانشگاه و مؤسسات آموزشی دیگر.
پذیرش دانشجوی كارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دكتری.
تبادل اعضاء هیأت علمی و دانشمندان مابین این موسسه و مؤسسات آموزشی دیگر.
تشویق و حمایت از فعالیت‌ها و پروژه‌های تخصصی میان این موسسه و سایر مؤسسات آموزشی.
فراهم نمودن بستر لازم برای تحقیقات آموزشی، پژوهشی و علمی.
فراهم نمودن بستر لازم برای ملاقات با محققان.