مدیریت امور حقوقی


امروزه، تردیدی در خصوص نقش و جایگاه دانشگاه­ها در پیشرفت و توسعه علمی، اقتصادی، فرهنگی و بین­المللی کشور وجود ندارد. این نقش و جایگاه، با پیشرفت سریع و تحولات بنیادی و دستاوردهای علمی اهمیت پررنگ­تری می­یابد و ضرورت همراه شدن دانشگاه­ها با این تحولات و پاسخگویی به آنها امری اجتناب ناپذیر است.
این امر، دانشگاه­ها را در حوزه­ها و مسائل گوناگونی درگیر می­نماید که انجام همه آنها نیازمند مدیریتی قوی، منسجم و سنجیده می­باشد، موضوعاتی از قبیل: توسعه علمی دانشگاه­ها، استخدام کادر هیئت علمی و اداری، تأسیس شعب مختلف، انجام قراردادهای مختلف تحقیقاتی، پژوهشی، عمرانی و ...، معاملات، پذیرش دانشجو، قوانین و آیین­ نامه­ ها­ی مختلف، ارتباط با مراکز علمی دنیا و... . در چنین فضایی و با پیچیده شدن کارکردها و وظایف دانشگاه، وجود مدیریت حقوقی توانمند در دانشگاه­ها امری ناگزیر به نظر می­رسد.


اهداف و وظایف مدیریت امور حقوقی

افزایش توان مدیریتی
کاهش هزینه های موسسه
کارامد ساختن تصمیمات و اقدامات موسسه
حمایت ار اعضای هیات علمی و کارکنان موسسه و توانمدی آنان