عنوان                                  استان       نام   شهر                        نشاني زمينه اصلي فعاليت
مرکز پژوهشی بیماریهای پرندگان فارس   شیراز کیلومتر 10 جاده شیراز-اصفهان(باجگاه)- دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز کشاورزی
مرکز پژوهشی بین المللی بیابان تهران   تهران خ قدس نبش طالقاني ص پ 141851354 بین رشته ای
مرکز پژوهشی بیوتکنولوژی و علوم زیستی خوزستان   اهواز دانشگاه شهید چمران- دانشکده علوم- گروه زیست شناسی علوم پایه
مرکز پژوهشی پردازش و سامانه های هوشمند اصفهان   اصفهان دروازه شیراز- دانشگاه اصفهان- کدپ. 81746-73441 فنی- مهندسی
مرکز پژوهشی پژوه آب گستر تهران   تهران خ. كارگر شمالي- كوچه فاطمي- پ.28- ط. همكف- ك.پ.1414616661 فنی- مهندسی
مرکز پژوهشی پلاسما تهران   تهران خ. شهید مفتح- نرسیده به انقلاب- پ. 43 ک.پ. 1571914911 علوم پایه
مرکز پژوهشی پیشرانهای شناور سمنان   شاهرود بلوار دانشگاه- دانشگاه صنعتی شاهرود- ص.پ. 316- ک.پ.3619995161 فنی- مهندسی
مرکز پژوهشی تحقیقات توسعه اقتصادی- اجتماعی کرمانشاه   کرمانشاه کرمانشاه-بلوار شهید بهشتی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی علوم انسانی
مرکز پژوهشی توربو ماشینهای آبی تهران   تهران دانشگاه تهران-دانشکده فنی- ص.پ:4563/11365 فنی- مهندسی
مرکز پژوهشی توسعه محیط و سکونتگاههای انسانی تهران   تهران خ. پاسداران- نرسیده به 4راه فرمانیه- کوهستان 11- پ.2- ط.1- واحد5 فنی- مهندسی
مرکز پژوهشی توسعه مدیریت سبا تهران   تهران خ وليعصر، روبروي مسجد بلال صدا و سیما- خ مهناز، شماره 16- ساختمان توسعه مدیریت علوم انسانی
مرکز پژوهشی توسعه مدیریت نوین تهران   تهران بالاتر م. ولیعصر- جنب سینما آفریقا- کوچه رهبان- پ.17- ط.4 علوم انسانی
مرکز پژوهشی جغرافیایی سمنگان خراسان شمالی   بجنورد بجنورد- خ. امیریه جنوبی- کوچه جاهد- پ.1- واحد1- علوم انسانی
مرکز پژوهشی حفاظت در برابر مواد آلاینده و پرتوهای یون سازممسنی فارس   نورآباد ممسنی نورآباد- ممسنی- گچگران علوم پایه
مرکز پژوهشی حقوق اسلامی قم   قم جاده قدیم اصفهان- دانشگاه قم- دانشکده حقوق- ک.پ. 3716136611 علوم انسانی
مرکز پژوهشی حمل و نقل ترافیک اصفهان   اصفهان دانشگاه اصفهان- معاونت پژوهش و فناوری فنی- مهندسی
مرکز پژوهشی خانواده در جامعه اسلامی اصفهان   اصفهان م. آزادی- خ. دانشگاه- دانشگاه اصفهان- ساختمان مرکزی- ط. 1- معاونت پژوهشی علوم انسانی
مرکز پژوهشی دورسنجی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) فارس   شیراز شيراز- بلوار جمهوری- خ جام جم- پشت مسجد دانشگاه- دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز- ط1 علوم انسانی
مرکز پژوهشی راهبردی آب آزما تهران   تهران خ وليعصرجنوبی، بالاتر از جامي، کوچه اردشير ناظم، پ4 ط اول فنی- مهندسی
مرکز پژوهشی راهبردی آریا تهران   تهران م. فردوسی- خ. پارس- کوچه جهانگیر- مجتمع یاس- ورودی غربی- واحد 14 علوم انسانی
مرکز پژوهشی روانشناسی صنعتی و سازمانی اصفهان   اصفهان م. آزادی- خ. هزارجریب- دانشگاه اصفهان- معاونت تحقیقات و فناوری- پژوهشکده روانشناسی صنعتی و سازمانی علوم انسانی
مرکز پژوهشی روش علوم و تحقیقات اسلامی منیر قم   قم خ. آیت ا... مرعشی نجفی- پ. 355 علوم انسانی
مرکز پژوهشی زبان خارجی تهران   تهران ضلع شمالی دانشگاه تهران-خ. 16 آذر- خ. پور سینا- پ.15- ط.3- ک.پ:1417635173 علوم انسانی
مرکز پژوهشی زبان و ادبیات فارسي بهار تهران   تهران خ. دروازه دولت- خ. شهید مفتح- شماره 49- ک.پ.1571914911- دانشگاه خوارزمی- دانشکده ادبیات علوم انسانی- ط.3- علوم انسانی
مرکز پژوهشی زلزله کرمان   کرمان انتهای بلوار 22 بهمن- دانشگاه شهید باهنر کرمان- دانشکده علوم- ک.پ.7616914111- ص.پ.76169133 فنی- مهندسی
مرکز پژوهشی زمین شناسی پارس(آرین زمین) تهران   تهران بزرگراه حقانی شمالی- خروجی م. کتابی- خ. کوشا- پ.65- ط. 2 غربی- ک.پ.1547717411 - علوم پایه
مرکز پژوهشی زمین شناسی پزشکی فارس   شیراز شیراز-بلوار جمهوری-خ جام جم- دانشگاه شیراز علوم پایه
مرکز پژوهشی زمین شناسی زیست محیطی زمین پایش فارس   شیراز شهرک گلدشت حافظ- بلوار آفرینش- خ. صفا- فرعی اول سمت راست- چهارمین کوچه سمت راست- ک.پ.36739-71869 علوم پایه
مرکز پژوهشی زمین شناسی و زمین شیمی نفت خوزستان   اهواز م. دانشگاه- دانشگاه شهیدچمران اهواز- دانشکده علوم زمین- گروه زمین شناسی- علوم پایه
مرکز پژوهشی زیرساختهای صنعت حمل و نقل تهران   تهران خ. ولیعصر- ربروی ساختمان اسکان دانشکده عمران خواجه نصیرالدین فنی- مهندسی
           
           
www.msrt.ir