دانشگاه هراز با صدور مجوز قطعي شوراي گسترش آموزش عالي، وزارت علوم تحقيقات و فناوري در سال 1385 تاسيس گرديد و در مهرماه همان سال با پذيرش دانشجو در سه رشته تحصيلي از طريق آزمون سراسري شروع به فعاليت نموده است، هم اكنون اين دانشگاه با زيربنايي معادل 3500 متر مربع در زميني به مساحت 4000 متر مربع در مركز شهر آمل  و با دسترسي بسيار آسان و مطلوب مشغول فعاليت مي باشد. فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي اين دانشگاه در سه دانشكده 1) فني و مهندسي  2) علوم محيطي و 3) مديريت و علوم انساني بوده كه در كنار خود سه پژوهشكده را نيز همراهي مي نمايد.