رديف كد مقاله نويسندگان عنوان مقاله
  H-P-01 پروین ده ده زاده
ابراهیم زحمت کش
سازماندهي و برنامه ريزي مديريت بحران شهرها با تاكيد بر سيلاب شهري
  H-P-02 اکبر اصغری زمانی
فاطمه وفایی
 سعادت معتمدی
نقش برنامه ریزی شهری درسیلاب شهری (بررسی آبگرفتگی شبکه معابر بافت مرکزی شهر زنجان)
  H-P-03 محمّد حقیقت
خسرو حسینی
محمود رحمانی
بهسازی و امکان سنجی کاربرد روش های نوین مدیریت درسیلاب­های شهری (مطالعه موردی: شهر سمنان)
  H-P-04 سریرا سعیدی مدیریت شهری در کنترل سیلاب
  H-P-05 نیلا پشمکیان                بررسي نقش برنامه ريزي شهري در مديريت و كنترل سيلاب شهري؛ مطالعه موردي: جنوب شهر همدان
  H-P-06 بهار منوچهری
معصومه ترک
کتایون علیزاده
تجارب جهانی در مدیریت سیلاب های شهری           
(مقایسه تجربه دو کشور چین و ژاپن)
  H-P-07 قاسم لرستانی
مرضیه بخشنده
کاربری اراضی شهری و مخاطره وقوع سیلاب            
 مطالعه موردی: رودخانه سیاهرود قائمشهر
  H-P-08 بشیر بیک بابایی
ام البنین توپا نم ساوی
لیلا بدیعی
نقش برنامه ریزی شهری در کاهش اثرات بلایای طبیعی
  H-P-09 تکتم راعی
 طیبه راعی
نقش رسانه‌های عمومی در مقابله و مدیریت سیل و آموزش عمومی در کاهش خطرات سیل
  H-P-10 الیا وطن پرست سبزراه­ها و تاثیر آنها در کنترل سیلاب­های شهری
  H-P-13 فاطمه کریمی سیدمحمدحسین طالب زاده صدیقه کریمی راهکارهای آمریکا در مدیریت بحران توفند سندی
  H-P-14 دکتر محمد معتمدي
دکتر عزت اله مافي 
مريم فلاح زاده
تفتي
راهکارهاي کنترل و مقابله با سيلاب شهري
  H-U-01 گیلدا معافی
محمود حبیب نژاد روشن
ولی الله کریمی
  مرتضی شعبانی
شبیه سازی توأم هیدرولوژیکی و هیدرولیکی شبکه جمع آوری آب‌های سطحی شهری (مطالعه موردی: بخشی از شهر ساری)
  H-U-02 مژگان متولیان
کاکا شاهدی
روش های مدیریت رواناب شهری و روشهای استحصال آن
  H-U-03 حسن ایزانلو
کریم سلیمانی           
بررسی تاثیر توسعه ادواری شهری بر توان تولید سیلاب شهری    مطالعه موردی: شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی)
  H-U-04 محمد رضا بمانیان
خورشید پور حبیب
امیر پور حبیب
بررسی روش های بهینه مدیریت واناب (BMPs ) 
  H-U-05 سعید کوشک
آرش ادیب
 نادر برهمند
بررسی و کاربرد  HEC-HMSدر تعیین بهترین مدل  بارش – رواناب و معادله نفوذ برای محاسبه هیدروگراف سیلاب خروجی از حوضه آبریز مطالعه موردی: حوضه آبریز جو کنک
  H-U-06 قاسم لرستانی
نفیسه اسدالله تبار
بررسی دلایل آبگرفتگی معابر شهری (مطالعه موردی: شهر بابلسر)       
  H-U-07 مسعود نصری
علی نجفی
محمد صالح ابراهیمی

محسن جواهری طهرانی
برآورد رواناب در حوزه شهري قهدريجان با استفاده از مدل بارش رواناب SWMM
  h-u-08 احسان ابراهیمی
زهرا گرامی لوشابی
مروری بر توانایی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مطالعات سیلاب
  h-u-09 عبداله پیرنیا
ملیحه راهواره
محمود حبیب نژاد روشن
کریم سلیمانی
ضرورت تحقیق در مسیل های شهری به عنوان یک واحد کاری مهم در آبخیزداری شهری
  h-u-10 مائدالسادات رضوی نیا
مصطفی رشیدپور
محسن صداقت
مدل سازی  آلودگی های بیولوژیکی سیلاب های شهری
  h-u-11 مریم سلیمانی
محمود حبیب نژاد روشن
مهدی کاهه
مصطفی رشیدپور
کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی رواناب ورودی به مخزن سد گرگان
  h-u-12 دکتر فریبا اسفندیاری درآباد 
مینا شکرپور باباشکند
تعیین درجه سيلاب در حوضه آبريز نوران چاي با استفاده از ضریب گراویلیوس
  H-U-13 علی اکبر نظری سامانی
محمد رستمی خلج
مصطفی رشید پور
حسین سلمانی
بررسي ژئومتري حوضه هاي شهري (مطالعه موردي: شهرک امام علي(ع) مشهد)
  H-U-14 Flood forecasting using multi-step-ahead neural networks and neuro-fuzzy inference systems M. Pashaian1 and M. Pashaeian2
  H-U-15 فرشته اسدی
رامین فضل اولی
بررسی کفایت شبکه زهکشی بخشی از منطقه 22 تهران و ارائه راهکارهای بهبود آن با استفاده از نرم افزار MIKE SWMM
  H-U-16 ارزیابی کاربرد سيستم استنتاج فازي (FIS) در پيش‌بيني رواناب ورودي به مخزن سد گرگان مریم سلیمانی، محمود حبیب نژاد روشن، مهدی کاهه، مصطفی رشیدپور
  H-U-17 ابراهیم قبادی
محمود حبیب‏نژاد روشن مصطفی رشیدپور
اسماعیل عباسی
بررسی تغییرات کمّی آب زیرزمینی شهر بوشکان با روش زمین‏آمار و تأثیرآن بر مسائل زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی
  H-U-18 ابراهیم قبادی محمود حبیب‏نژاد روشن مصطفی رشیدپور اسماعیل عباسی بررسی تغییرا ت عوامل کیفی آب زیرزمینی دشت بوشکان با روش زمین‏آمار و تأثیرآن بر مسائل اقتصادی،  اجتماعی و زیست محیطی
  H-U-19 ملیحه راهواره
کریم سلیمانی
مصطفی رشیدپور
به­منظور شبیه سازی بارش- رواناب با استفاده از SWMM ارزیابی کارایی مدل شاخص­های آماری در حوزه آبخیز کسیلیان
  H-U-20 تریفه ادریسی
محمود حبیب نژاد روشن بهنوش جعفری گرزین
شبیه‌سازی پیوسته هیدرولوژیک با استفاده از الگوریتم احتساب کننده رطوبت خاک(SMA) در حوضه آبخیز رودخانه زارم رود
  H-U-21 فقیه، فرنوش
نصری، مسعود
معتمد وزیری، بهارک
احمدی، حسن

 
بررسی سیلاب­های شهری و استفاده از تکنیک تصمیم­گیری چند­معیاره به منظور ارائه طرح مدیریت دفع آب­های سطحی(مطالعه موردی: شهر بافران)
  H-U-30 راهب ماهفروزی
 علی شاهنظری
بررسی توانایی آب­بندان­ها برای مدیریت سیلاب شهری (مطالعه­ی موردی: عملکرد آب­بندان روستای سید محله در حذف سرب و روی)
  h-u-22 خالق حیدری در مطاله و مدیریت سیلاب شهری RS&GIS کاربرد فناوری های نوین نمونه موردی خراسان شمالی ( شهر اسفراین)
  h-u-23 فقیه، فرنوش. نصری، مسعود. معتمد وزیری، بهارک. احمدی، حسن بررسی سیلاب­های شهری و استفاده از تکنیک تصمیم­گیری چند­معیاره به منظور ارائه طرح مدیریت دفع آب­های سطحی(مطالعه موردی: شهر بافران)
    محمد حسین فتحی
ابراهیم بهشتی جاوید
کاظم خوشدل

پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی، با تاکید بر عوامل هیدروژئومورفولوژی (مطالعه موردی: حوضه رودخانه آجرلو چای)

    علیرضا دمی ارزیابی نقش روان آبهای سطحی خانگی در روند فرسودگی بافت های شهریبا تاکید بر بافت فرسوده شهر زرقان
    رضا ناظران
ندا رافتی سخنگو
حامد علیمرادی
تهدید بالا آمدن سطح سفره آب زیرزمینی در حفظ بناهای ماندگار و توسعه پایدار در بافت مرکزی شهر مقدس مشهد
    مریم چرخچیان
  روجیار طاهرپور
احیاء سرزندگی در شهر از طریق تبدیل کردن مسیل ها به فضای شهری
    محمد مؤیدی باززنده سازی فضاهای حاشیه­ رودخانه­های شهری از طریق طراحی شهری پایدار؛ با هدف مدیریت سیلاب­ها­ی شهری
    مصطفی جهان بخشیان
زهرا محمودیان
بررسی بحران سیلاب و روش های هشدار وقوع آن در مدیریت شهری
    رقیه حاجی اسفندیاری توسعه پایدار شهری     
متغیرهای درونی و متاثرهای بیرونی کنکاشی در رابطه با توسعه پایدار
    حسن فرازجو
سید محمد حسینیه
ایمان کریمی راد
حمید رضا اسلامی
کاربرد سنسورهای الکترونیکی بارش - رواناب و لزوم کالیبراسیون تجهیزات   ( مطالعه موردی : استان گلستان )
    زهرا همتی
کریم سلیمانی
میرحسن میریعقوب­زاده                        
نگاهی بر پژوهش­های صورت گرفته در زمینه هیدرولوژی برف
    متین پاشاییان
معین پاشاییان
وحید برزگر
به کارگیری سیستم های استنتاج وفقی عصبی- فازی به منظور پیش بینی سیل
    طیبه یاری
کاکا شاهدی
خلیل جلیلی

مرتضی شعبانی
برآورد رواناب شهر کرمانشاه به روش SCS با استفاده ابزار  تحلیل مکانی رواناب سطحی در محیط Arc GIS