رديف كد مقاله عنوان مقاله پژوهشگر
1 H-P-03 بهسازی و امکان سنجی کاربرد روش های نوین مدیریت درسیلاب­های شهری (مطالعه موردی: شهر سمنان) محمّد حقیقت، خسرو حسینی، محمود رحمانی
2 H-P-05 بررسي نقش برنامه ريزي شهري در مديريت و كنترل سيلاب شهري؛ مطالعه موردي: جنوب شهر همدان نیلا پشمکیان
3 H-P-06 تجارب جهانی در مدیریت سیلاب های شهری
(مقایسه تجربه دو کشور چین و ژاپن)
بهار منوچهری ،معصومه ترک، کتایون علیزاده
4 H-P-07 کاربری اراضی شهری و مخاطره وقوع سیلاب
مطالعه موردی: رودخانه سیاهرود قائمشهر
قاسم لرستانی، مرضیه بخشنده
5 H-P-09 نقش رسانه‌های عمومی در مقابله و مدیریت سیل و آموزش عمومی در کاهش خطرات سیل تکتم راعی، طیبه راعی
6 H-U-01 شبیه سازی توأم هیدرولوژیکی و هیدرولیکی شبکه جمع آوری آب‌های سطحی شهری (مطالعه موردی: بخشی از شهر ساری) گیلدا معافی، محمود حبیب نژاد روشن، ولی الله کریمی،  مرتضی شعبانی
7 H-U-03 بررسی تاثیر توسعه ادواری شهری بر توان تولید سیلاب شهری    مطالعه موردی: شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی) حسن ایزانلو، کریم سلیمانی
8 H-U-07 برآورد رواناب در حوزه شهري قهدريجان با استفاده از مدل بارش رواناب SWMM مسعود نصری، علی نجفی، محمد صالح ابراهیمی، محسن جواهری طهرانی
9 H-U-09 ضرورت تحقیق در مسیل های شهری به عنوان یک واحد کاری مهم در آبخیزداری شهری عبداله پیرنیا، ملیحه راهواره،محمود حبیب نژاد روشن، کریم سلیمانی
10 H-U-13 بررسي ژئومتري حوضه هاي شهري (مطالعه موردي: شهرک امام علي(ع) مشهد) علی اکبر نظری سامانی، محمد رستمی خلج، مصطفی رشید پور، حسین سلمانی
11 H-U-25 بررسی توانایی آب­بندان­ها برای مدیریت سیلاب شهری (مطالعه­ی موردی: عملکرد آب­بندان روستای سید محله در حذف سرب و روی) راهب ماهفروزی،علی شاهنظری
12 H-U-15 بررسی کفایت شبکه زهکشی بخشی از منطقه 22 تهران و ارائه راهکارهای بهبود آن با استفاده از نرم افزار MIKE SWMM                                                 فرشته اسدی، رامین فضل اولی
13 H-U-19  SWMM به­منظور شبیه سازی بارش- رواناب با استفاده  ارزیابی کارایی مدل از شاخص­های آماری در حوزه آبخیز کسیلیان ملیحه راهواره، ، کریم سلیمانی ، مصطفی رشیدپور
14 H-U-21 بررسی سیلاب­های شهری و استفاده از تکنیک تصمیم­گیری چند­معیاره به منظور ارائه طرح مدیریت دفع آب­های سطحی(مطالعه موردی: شهر بافران) فرنوش فقیه،مسعود نصری،بهارک معتمد وزیری،حسن احمدی
15 H-D-01 پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی، با تاکید بر عوامل هیدروژئومورفولوژی (مطالعه موردی: حوضه رودخانه آجرلو چای) محمد حسین فتحی، ابراهیم بهشتی جاوید، کاظم خوشدل
16 H-C-02 بررسی اقدامات ایمن سازی شهرداری در برابر خطر وقوع سیلاب، مطالعه موردی شهر اسفراین هادی زارعی، پرستو قلیزاده
17 H-C-09 مدلسازی عددی جریان در تقاطع منهولها الهه حاج حسینی،مهناز قائینی
18 H-C-14 ساماندهي رودخانه‌هاي محدوده شهري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايی (GIS)                                                 محمد حمزه دوست، اميد تي‌تي‌دژ
19 H-C-18 حمید بخشی، احمد صحرائی، محمد طاهر کاکویی، سید سینا هاشمی مطالعه و تحلیل سیلاب درون شهری و ساماندهی شبکه­های زهکشی برای شهر جویبار