3 درصد امتياز تشويقي ويژه  كليه مهندسين عمران، نقشه برداري، معماري و شهرسازي عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مازندران
اطلاعات پرداخت هزینه :
ویژه اعضای نظام مهندسی  (3 درصد امتیاز تشویقی ویژه كليه مهندسین عمران، نقشه برداري، معماری و شهر سازی)


مبلغ پرداختي براي اعضاي نظام مهندسين 80000 تومان مي باشد كه به حساب جاري 909068630 بانك تجارت شعبه مركزي آمل به نام موسسه آموزش عالي هراز پرداخت و فيش واريزي به شماره 44296834-011 فاكس و یا به  ایمیل UrbanFlood@haraz.ac.ir    ارسال شود. مبلغ فوق جهت هزینه یکروز حضور کامل در همایش، میان­وعده،­ ناهار و بسته اهدایی همایش می­باشد.

تذكر مهم: از آنجايي كه ثبت نام محدود مي باشد، اولويت با افرادي است كه زودتر ثبت نام نمايند.


تلفن تماس:01144265743      
همراه :09365277987     مهندس رشیدپور
    -     09113252177     مهندس برزگر