فهرست مقالات پذیرفته شده در اولین همایش ملی نقش برنامه ریزی و طراحی شهری بر سیلاب شهری که  تا تاریخ                                15/ 3/ 93 به دبیرخانه همایش ارسال شده اند به شرح زیر می باشد.  نتیجه مقالاتی که پس از این ناریخ به دبیرخانه ارسال شده است  پس از ارسال به فرآیند داوری در شهریور ماه اعلام خواهد شد.
مهلت ارسال مقالات تا 10 شهریور ماه میباشد.

جهت دريافت فهرست مقالات پذیرفته شده در
اولین همایش ملی نقش برنامه ریزی و طراحی شهری بر سیلاب شهری كليك نمائيد


مقالات دریافتی با محور برنامه ریزی شهری و سیلاب شهری
 
ردیف کد مقاله نویسندگان                   عنوان مقاله آدرس ایمیل
1 H-P-01 پروین ده ده زاده
ابراهیم زحمت کش


 
سازماندهي و برنامه ريزي مديريت بحران شهرها با تاكيد بر سيلاب شهري p_dadazadeh@yahoo.com
zahmattkesh@yahoo.com
2 H-P-02 اکبر اصغری زمانی
فاطمه وفایی
سعادت معتمدی

 
نقش برنامه ریزی شهری درسیلاب شهری (بررسی آبگرفتگی شبکه معابر بافت مرکزی شهر زنجان)  
3 H-P-03 محمّد حقیقت
خسرو حسینی
محمود رحمانی

 
بهسازی و امکان سنجی کاربرد روش های نوین مدیریت درسیلاب­های شهری (مطالعه موردی: شهر سمنان)  
4 H-P-04 سریرا سعیدی

 
مدیریت شهری در کنترل سیلاب sarira.saidi@yahoo.com
5 H-P-05 نیما پشمکیان

 
بررسي نقش برنامه ريزي شهري در مديريت و كنترل سيلاب شهري؛ مطالعه موردي: جنوب شهر همدان nilapashmakian@yahoo.com
6 H-P-06 بهار منوچهری
معصومه ترک
 کتایون علیزاده

 
تجارب جهانی در مدیریت سیلاب های شهری
(مقایسه تجربه دو کشور چین و ژاپن)
bahar.manoochehri@yahoo.com
Masoumehtork@yahoo.com

k-alizadeh@mshdiau.ac.ir
7 H-P-07 قاسم لرستانی
مرضیه بخشنده

 
کاربری اراضی شهری و مخاطره وقوع سیلاب
 مطالعه موردی: رودخانه سیاهرود قائمشهر
gh.lorestani@umz.ac.ir
mrz.bakhshande64@gmail.com
8 H-P-08 بشير بيك بابايي
ام البنين توپا
نم ساوي
ليلا بديعي
نقش برنامه ريزي شهري در كاهش اثرات بلاياي طبيعي basher_beygbaby@yahoo.com
maryam_namsavi@yahoo.com
lilabadiee@yahoo.com
9 H-P-09 تكتم راعي
طيبه راعي
نقش رسانه هاي عمومي در مقابله و مديريت سيل و آموزش عمومي در كاهش خطرات سيل toktamraee@yahoo.com
10 H-P-10 الیا وطن پرست

 
سبزراه ­ها و تاثیر آنها در کنترل سیلاب­های شهری evatanparast@yahoo.com

مقالات دریافتی با محوریت هیدرولوژی سیلاب شهری
 
11 H-U-01 گیلدا معافی
محمود حبیب نژاد روشن
ولی الله کریمی
مرتضی شعبانی

 
شبیه سازی توأم هیدرولوژیکی و هیدرولیکی شبکه جمع آوری آب‌های سطحی شهری (مطالعه موردی: بخشی از شهر ساری) Gildamoafi@yahoo.com
Roshanbah@yahoo.com
Vkarimi80@hotmail.com
m.shabani_m@yahoo.com
12 H-U-02 مژگان متولیان
کاکا شاهدی

 
روش های مدیریت رواناب شهری و روشهای استحصال آن Motevallian.mojgan2020@yahoo.com
13 H-U-03 حسن ایزانلو
کریم سلیمانی

 
بررسی تاثیر توسعه ادواری شهری بر توان تولید سیلاب شهری         مطالعه موردی: شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی) hghizanloo@yahoo.com
solaimani2001@yahoo.co.uk
14 H-U-04 محمد رضا بمانیان
خورشید پور حبیب
امیر پور حبیب


 
بررسی روش های بهینه مدیریت واناب((BMPs              bemanian@modares.ac.ir
khorshid_poorhabib@yahoo.com
amirpoorhabib@yahoo.com
15 H-U-05 سعید کوشک
آرش ادیب
نادر برهمند

 
بررسی و کاربرد  HEC-HMSدر تعیین بهترین مدل  بارش – رواناب و معادله نفوذ برای محاسبه هیدروگراف سیلاب خروجی از حوضه آبریز مطالعه موردی: حوضه آبریز جو کنک S.ko90@yahoo.com
Arashadib@yahoo.com
Barahmandnader@yahoo.com
16 H-U-06 قاسم لرستانی
نفیسه اسدالله تبار

 
بررسی دلایل آبگرفتگی معابر شهری (مطالعه موردی: شهر بابلسر) gh.lorestani@umz.ac.ir yokabed1371@gmail.com
17 H-U-07 مسعود نصری
علی نجفی
محمد صالح ابراهیمی

محسن جواهری طهرانی

 
برآورد رواناب در حوزه شهري قهدريجان با استفاده از مدل بارش رواناب SWMM dr.nasri.m@gmail.com
mohammad.ebrahimi@cv.iut.ac.ir
m.javahery@ag.iut.ac.ir
18 H-U-08 احسان ابراهيمي
زهرا گرامي لوشابي
مروري بر توانايي سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS در مطالعات سيلاب e.ebrahimi115@gmail.com
z.gerami@yahoo.com
19 H-U-09 عبداله پيرنيا
مليحه راهواره
محمود حبيب نژاد
كريم سليماني
ضرورت تحقیق در مسیل های شهری به عنوان یک واحد کاری مهم در آبخیزداری شهری pirniaabdollah@yahoo.com
malihe_ra@yahoo.com
20 H-U-011 مریم سلیمانی
محمود حبیب نژاد
مهدی کاهه
مصطفی رشیدپور
کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی رواناب ورودی به مخزن سد گرگان mehdi.kaheh.17@gmail.com
mm.soleymani@yahoo.com
مقالات دریافتی با محوریت طراحی و معماری شهری و سیلاب شهری
 
21 H-D-01 محمد حسین فتحی
ابراهیم بهشتی جاوید
کاظم خوشدل

 
پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی، با تاکید بر عوامل هیدروژئومورفولوژی (مطالعه موردی: حوضه رودخانه آجرلو چای) Geo.fathi@gmail.com
eb.beheshti@yahoo.com
22 H-D-02 علیرضا دمی

 
ارزیابی نقش روان آبهای سطحی خانگی در روند فرسودگی بافت های شهریبا تاکید بر بافت فرسوده شهر زرقان alirezadami@yahoo.com
23 H-D-03 رضا ناظران
ندا رافتی سخنگو
حامد علیمرادی

 
تهدید بالا آمدن سطح سفره آب زیرزمینی در حفظ بناهای ماندگار و توسعه پایدار در بافت مرکزی شهر مقدس مشهد reza_nazeran@yahoo.com
n.rafati@gmail.com
h.alimoradi58@gmail.com
24 H-D-04 مریم چرخچیان
  روجیار طاهرپور

 
احیاء سرزندگی در شهر از طریق تبدیل کردن مسیل ها به فضای شهری herro9@yahoo.com
(m_charkhchian@pnu.ac.ir
25 H-D-05 محمد مؤیدی

 
باززنده سازی فضاهای حاشیه­ رودخانه­های شهری از طریق طراحی شهری پایدار؛ با هدف مدیریت سیلاب­ها­ی شهری m_moayedi110@yahoo.com
26 H-D-06 مصطفی جهان بخشیان
زهرا محمودیان

 
بررسی بحران سیلاب و روش های هشدار وقوع آن در مدیریت شهری  
27 H-D-07 رقیه حاجی اسفندیاری توسعه پایدار شهری        
متغیرهای درونی و متاثرهای بیرونی کنکاشی در رابطه با توسعه پایدار
marjanesfandiyari682@yahoo.com

مقالات دریافتی با محوریت عمران و مقاوم سازی در برابر سیلاب  شهری
 
28 H-C-01 حمیدرضا ابراهیم کرمانی
سهراب نصیری

 
کاربرد نانو بتن ها در جهت کاهش خسارت های ناشی از سیلاب های شهری hamidrezaebrahimkermani@yahoo.com
sohrabnasiri@ymail.com      
29 H-C-02 هادی زارعی
پرستو قلیزاده

 
بررسی اقدامات ایمن سازی شهرداری در برابر خطر وقوع سیلاب، مطالعه موردی شهر اسفراین zarei.mayor@gmail.com
parasto_gholizadeh@yahoo.com
30 H-C-03 نیما عباسی، علی فرد

 
تاثیر سد های سلولی در مدیریت و کنترل سیلاب های شهری Nimaabbasi66@yahoo.com
Ali.fard302@gmail.com         
31 H-C-04 فاطمه زاهديان‌فر
خليل قرباني
مهدي مفتاح هلقي
محمد عبدالحسيني
اميراحمد دهقاني

 
تعیین آستانه بهینه برای تحلیل فراوانی جریان به روش دبی های اوج بالاتر از حد آستانه (مطالعه موردی: ایستگاه ارازکوسه) bahare.zahedi@yahoo.com
kghorbani@alumni.ut.ac.ir
meftahhalaghi@gmail.com
abdolhosseini@gau.ac.i
a.dehghani@gau.ac.ir
32 H-C-05 مسعود نصری
شهاب ثابت راسخ
عباس سليمانی
يوسف مرادی

 
طراحی شبکه جمع آوری رواناب سطحی شهر دهاقانبا استفاده از مدل بارش-رواناب dr.nasri.m@gmail.com
moradi.usm@gmail.com
33 H-C-06 رضا رحمتی
احمد خزایی پول
محمدتقی دستورانی


 
ارتقای نتایج مدل هیدرودینامیکی در مدل­سازی و برآورد جریان رودخانه با کمک ساخت سری­های زمانی reza.rahmaty6363@yahoo.com
a.khazaie1388@gmail.com
dastorani@um.ac.ir
34 H-C-07 رضا ایران منش
  بابک زند وکیلی
ایمان ایرانمنش
کاربرد مدل HEC-RASدر کنترل سیلاب حوزه های شهری - مطالعه موردی رودخانه شهر کهنوج
35 H-C-08 فرید درفشان راهکارها و شیوه‌های جلوگیری از خسارت به خطوط لوله در مسیر سیلابهای فصلی ( مطالعه موردی بخشی از خطوط لوله نفت و آب منطقه گچساران ) fariddorfeshan@yahoo.com
36 H-C-09 الهه حاج حسيني
مهناز قائيني حصاروئيه
مدلسازی عددی جریان در تقاطع منهولها ehajhoseini@eng.uk.ac.ir
mghaeini@mail.uk.ac.ir
37 H-C-10 حسن فرازجو
سيد محمد حسينيه
ايمان كريمي راد
حميدرضا اسلامي
كاربرد سنسورهاي الكترونيكي بارش- رواناب و لزوم كاليبراسيون تجهيزات (مطالعه موردي : استان گلستان) farazjoo@gmail.com
absathia@yahoo.com
hamid_Eslami82@yahoo.com
38 H-C-11 پوریا مستغنی
منیر مهدوی مرتضوی

 
بررسي بحران آبگرفتگي خطوط مترو تهران و ارائه راهكارهاي پيشگيري و كاهش خطر

pouria_mostaghni@yahoo.com

Civil_engineer26@yahoo.com


 

39 H-C-12 مسعود محمدی
فضل الله سلطانی
بررسی پایداری شیروانی های سد خاکی با استفاده از روش های تعادل حدی (مطالعه موردی سد خاکی صفارود) Masoud_8771@yahoo.com
40 H-C-13 محمد رضوی نیا
دکتر کورس نکوفر
چگونگی تحلیل مکانیزم صفحات غیر مستغرق بر کاهش آبشستگی پايه ­ي پل با استفاده از نرم افزار  SSIIM

m.razavinia63@gmail.com

nekofar@yahoo.com