همایش توسعه همکاریهای علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
جهت اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرماپید

http://agro2018.com/fa/