پیام تسلیت به جناب آقای مهندس علیزاده معاون محترم آموزشی دانشگاه هراز