ايام عزاداري سرور شهيدان عالم را تسليت عرض مي نمائيم

محرم آمد و ماه عزا شد
                   مه جانبازي خون خدا شد
                                     جوانمردان عالم را بگوييد
                                                        دوباره شور عاشورا به پا شد